Tekijä Mansikkaviita Riikka (koonnut)
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2016
Sivut 33 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Tämän julkaisun tavoitteena on koota yhteen Rohkeasti luontoon -hankkeen keskeisimmät tulokset ja toimenpiteet ja antaa vinkkejä luontoliikunnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Teema on jaettu julkaisussa viiteen eri osaalueeseen: Jokainen voi olla luontoliikkuja, Luontokohteet liikkumisympäristöinä, Hyvinvointia luonnosta, Viestintä ja ennakkotieto johdattavat luontoon sekä Yhteistyössä on voimaa. Osioiden kirjoittajia ovat eri alojen ammattilaiset ja asiantuntijat. Tässä julkaisussa esitellään lähinnä hanketoimijoiden palveluita. Suosittelemme tutustumaan rohkeasti myös kuntien ylläpitämiin palveluihin ja etsimään tietoa sopivista luontoliikuntakohteista ja arjen liikkumisympäristöistä kuntien nettisivuilta ja muilta alueellisilta sivustoilta. Kaikki hankkeen tulokset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.