Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 2 pp.
Kieli
english
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

The Pookinpolku Trail (4.9 km) takes you, via Pitkäjärvi, to the scenery of Pookivaara Hill, the heart of Rokua National Park, where the fireguards used to work in the past. Here you can see rolling heaths and silvery beds of lichen, in a postglacial landscape formed by dunes, kettle holes and esker slopes.