Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 1 s.
Kieli
english
suomi
svenska
Tiivistelmä

Kansallispuiston alueella pyöräily on sallittu vain siihen tarkoitukseen varatulla reitillä.

Inom nationalparkens område är det endast tillåtet att cykla på leder som reserverats för detta ändamål.

In the national park, cycling is only allowed along the trail designated for the purpose.