Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1990
Sivut 2 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Ulkoilulain (606/73) 17 §:n nojalla metsähallitus on 21.6.1990 antanut seuraavan Lieksan kaupungissa sijaitsevaa Ruunaan retkeilyaluetta koskevan järjestyssäännön.