Tekijä Paulus Elina
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sivut 64 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 243
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-295-237-0 (pdf)
Tiivistelmä

Ruunaan retkeilyalue ja luonnonsuojelualue sijaitsevat Pohjois-Karjalassa Lieksan kaupungin alueella. Lieksanjoen varrelle syntynyt retkeilyalue on perustettu vuonna 1987. Sen pinta-ala on 31 km², josta on vettä 6 km². Retkeilyalueen ja Venäjän rajan väliin sijoittuvan vuonna 1991 perustetun luonnonsuojelualueen pinta-ala on 73 km². Nämä alueet tarjoavat kävijöille ainutlaatuista erämaista koskiluontoa.

Kävijätutkimuksella selvitettiin perustiedot retkeilyalueen kävijöistä. Selvitettäviä asioita olivat mm. kävijärakenne, kävijöiden harrastukset, käytön alueellinen ja ajallinen jakautuminen, kävijätyytyväisyys sekä paikallistaloudelliset vaikutukset. Lisäksi tässä tutkimuksessa selvitettiin kävijöiden kokemia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä kävijöiden liikkumismuotoa ja liikkumismatkaa Ruunaalla. Tutkimustuloksia käytetään hyväksi Ruunaan retkeilyalueen kehittämisessä.

Vuosittain Ruunaalle tehdään lähes 80 000 käyntiä. Eniten vierailijoita käy kesäkaudella, etenkin heinäkuussa. Suurimman kävijäjoukon muodostavat 35-44-vuotiaat, joista suurin osa tulee alueelle melko läheltä, Kuopion-Joensuun alueelta. Alueen kävijöistä paikallisia on 12 % ja kotimaisia matkailijoita 81 %. Ulkomaalaisia matkailijoita osallistui tähän tutkimukseen 7 %. Matkailijoiden enemmistö viipyi Ruunaalla keskimäärin kolme yötä, pääasiassa vuokramökissä.

Ruunaalle tullaan useimmiten katsomaan koskimaisemaa retkeilyreittejä kävellen, kalastamaan, melomaan ja osallistumaan elämyksellisiin koskenlaskuihin. Ruunaa on suurimmalle osalle kävijöistä matkan tärkein kohde, ja suosituin vierailukohde alueella on Neitikoski.

Kävijät arvostavat Ruunaalla käytännön toimivuutta, siisteyttä ja virkistäytymiseen liittyviä tekijöitä. Yleisesti ottaen tutkimuksen perusteella oltiin tyytyväisiä alueen palveluihin ja palvelurakenteisiin. Luonnonympäristö, reitit, rakenteet ja harrastusmahdollisuudet täyttivät kävijöiden odotukset, mutta myös kehittämisehdotuksia annettiin.

Suurin osa Ruunaan retkeilyalueen kävijöistä arvioi sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvointinsa lisääntyneen alueella käynnin aikana. Retkeilyalueella käynnin terveys- ja hyvinvointivaikutusten rahallista arvoa kysyttäessä puolet vastaajista arvioi summan olevan yli 110 euroa.

Ruunaan retkeilyalueen kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset kokonaisvaikutukset olivat vuonna 2017 noin 4,5 miljoonaa euroa ja 49 henkilötyövuotta.