Tekijä Metsähallitus, Luontopalvelut
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sivut 35 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Kävijätutkimus antaa Metsähallitukselle ja matkailuyrityksille tärkeää tietoa luontokohteiden kävijöistä, heidän toiveistaan ja kiinnostuksen kohteistaan. Tulokset auttavat parantamaan alueen palveluja ja lisäämään matkailualueen vetovoimaa.

Saaristomeren kansallispuiston kävijätutkimuksen aineisto kerättiin kesällä 2019, ja vastauksia kertyi yhteensä 550 kpl.

Tässä julkaisussa esitetään tiivistetysti kävijätutkimuksen tärkeimmät tulokset.