Tekijä Löfroth Trygve
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sivut 47 s.
Kieli
suomi
svenska
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 39
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-049-1 (painettu)
Saatavissa painettuna
Hinta 0 €