Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sivut 21 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Saariston vieraspetopyyntien tuloskartoissa on kuvattu pyyntien tulokset. Meren saaristo (pl. Ahvenanmaa) on jaettu seitsemään vyöhykkeeseen, joista kustakin laaditaan tuloskartta vuosittain. Pisimpään pyynnissä olleista alueista kartat alkavat vuodesta 2020, ja osalla kartat on laadittu vuodesta 2022 alkaen. Kartoista ilmenevät paikat, joissa pyyntiryhmä on käynyt (pyyntipaikka), havaitut pienpedot ja saaliiksi saadut pienpedot. Karttojen selitelaatikosta ilmenevät symbolien merkitykset.