Tekijä Postila Tapani
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sivut 36 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 71
ISSN-L 1235-6549
ISBN 951-53-1463-1 (painettu)
Tiivistelmä

Saksan armeija rakensi toisen maailmansodan aikana Tankavaaran alueelle Sodankylään Schutzwall-puolustuslinnoitteet. Julkaisussa käsitellään linnoittamisen syitä, suunnittelua ja toteutusta sekä Schutzwall-aseman merkitystä osana saksalaisten puolustussuunnitelmaa Lapissa. Julkaisussa esitetään puolustusaseman vaiheet vuosina 1943-1944 alkaen perustamissuunnitelmista. Saksalaiset vetäytyivät vuonna 1944, jolloin Tankavaarassa käytiin Lapin sodan taisteluita saksalaisten ja suomalaisten välillä. Puolustusasemien sijaintia, linnoitusrakenteita ja Tankavaaran taistelun kulkua havainnollistetaan kartoilla ja piirroksilla.

Saksalaiset rakensivat paljon linnoitteita Petsamon nikkelikaivosten ja Jäämerentien käytön turvaamiseksi, mutta suuri osa näistä on tuhoutunut. Tankavaarassa, Urho Kekkosen kansallispuistossa, sijaitseva Schutzwallin pääasema on kuitenkin säilynyt hyvin.

Painos loppunut
Lisätietoja

2. painos 2002