Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sivut 1 s.
Kieli
english
suomi
svenska
Tiivistelmä

Katanpää – vankien, varusmiesten ja veneilijöiden saari.

Katanpää – fångarnas, beväringarnas och båtfolkets ö.

Katanpää – home to convicts, soldiers and sailors.