Tekijä Vuollet Esa, Mustonen Antti
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sivut 6 s.
Kieli
suomi
ISSN-L 0785-5311
Tiivistelmä

Kehittämisyksikkö selvitti syksyllä 1994 Kainussa vuosina 1989 ja 1990 siemenviljelyssiemenellä tehtyjen metsäkylvöjen onnistumista. Siemenviljelyssiemen on kotoisin pohjoissuomalaisten kantapuiden vartteista, jotka on kasvatettu Keski-Suomessa sijaitsevalla siemenviljelyksellä. Inventointitulokset osoittivat, että siemenviljelyssiemenellä kylvetyillä uudistusaloilla taimet olivat kehittyneet hyvin. Taimikoissa oli muokatulla alalla keskimäärin 6 172 normaalikuntoista tainta/ha. Vertailukohteena olleilla metsikkösiemenellä kylvetyillä uudistusaloilla taimia oli vastaavasti 6 978 kpl/ha.

Saatavissa painettuna