Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sivut 1 s.
Kieli
english
suomi
svenska
Tiivistelmä

Vaativan esteettömän reitin kartta ja palvelut.

Karta och service i krävande tillgänglig led.

Map and services of the demanding accessible trail.