Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sivut 1 s.
Kieli
english
suomi
svenska
Tiivistelmä

Örö var stängt för allmänheten i hundra år. De tunga Obuhov-kanonerna, de historiska kasernområdena och försvarsanläggningarna berättar om kustförsvarets historia från tsartiderna till idag. Nuförtiden ingår Örö i Skärgårdshavets nationalpark, men försvarsmakten bedriver fortfarande övervakningsverksamhet på ön.

Örö är ett värdefullt naturobjekt – ett av södra Finlands viktigaste områden för hotade arter och naturtyper. Ön är också ett utmärkt ställe för fågelskådning.

Sata vuotta yleisöltä suljettuna olleen Örön Järeät Obuhov-tykit, historialliset kasarmialueet ja erilaiset puolustusasemat kertovat rannikkopuolustuksen tarinaa tsaarin ajoilta nykypäivään. Nykyään Örö kuuluu Saaristomeren kansallispuistoon, mutta Puolustusvoimilla on edelleen saarella valvontatoimintaa.

Örö on arvokas luontokohde; yksi Etelä-Suomen tärkeimmistä uhanalaisten lajien ja luontotyyppien keskittymistä. Saari tarjoaa hyvät puitteet myös lintujen tarkkailuun.

The fortified island of Örö was a closed military zone for a hundred years before it opened to the public in 2015. Its huge Obukovski guns were installed when Finland was ruled by Tsarist Russia, while its historic barracks and other defensive structures are more recent. Today Örö lies within the Archipelago National Park, though military surveillance facilities are still maintained here.

Örö is a great destination for birdwatchers and other nature-lovers. The island’s varied scenery includes some of Southern Finland’s most important concentrations of threatened species and habitats.