Tekijä Metsähallitus, Ympäristöministeriö
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sivut broschyr
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

År 2001 inrättades sju sälskyddsområden i de statsägda havsområdena genom förordning. Syftet med områdena är att skydda i synnerhet gråsälen och dess livsmiljöer. En del av skyddsområdena är också viktiga för östersjövikaren. Områdena är i Forststyrelsens besittning.

Painos loppunut