Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 93 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 127
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-755-1 (pdf)
Tiivistelmä

Metsähallitus vahvisti jo vuonna 1992 luonnonsuojelualueiden hoidon periaatteita koskevan suosituksen, jota päivitettiin sittemmin osittain useaan otteeseen. Vuonna 2007 nämä periaatteet päivitettiin kokonaisuudessaan ja samalla niiden kattavuutta laajennettiin. Nyt ohjeen rakennetta ja asiapainotuksia on jonkin verran muutettu, ja periaatteisiin on tehty joitakin lisäyksiä sekä koko joukko täsmennyksiä.

Luontopalvelujohtajan 22.1.2010 vahvistamat Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet koskevat luontopalvelujen hallinnassa ja hoidossa olevia

  • lakisääteisiä luonnonsuojelualueita
  • erämaa-alueita
  • lakisääteisinä luonnonsuojelualueina toteutettavia kansallisten luonnonsuojeluohjelmien
  • Natura 2000 -verkoston kohteita.

Periaatteita voidaan kuitenkin soveltuvin osin käyttää tukena myös mm. luontopalvelujen hoidossa olevien suojelumetsien ja valtion retkeilyalueiden hoidossa. Periaatteet eivät koske yksityismaiden suojelualueiden hoitoa.

Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteissa on kuvattu suojelualueiden hoidon ja käytön kokonaisuus sekä siihen liittyvät periaatteet, joista osa tulee suoraan säädöksistä ja osa on luontopalvelujen alueiden haltijana ja hoitajana määrittelemiä.

Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet on ensisijaisesti luontopalvelujen oman henkilöstön käytännön työn tueksi tarkoitettu ohje, mutta se ei ole normilainsäädännön tarkoittama sitova ohje. Selkeä poikkeaminen ohjeesta edellyttää kuitenkin aina sen käsittelyä joko alueyksikön johtoryhmässä tai prosessin valtakunnallisessa ohjausryhmässä. Luontopalvelujen oman sisäisen käytön lisäksi periaatteet ovat myös yksi keino ja väline kertoa ulkopuolisille luontopalvelujen toimintaperiaatteista.

Periaatteet päivitetään säännönmukaisesti, yleensä noin kahden vuoden välein.