Tekijä Below Antti (toim.)
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sivut 109 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 121
ISSN-L 1235-6549
ISBN 952-446-212-5 (painettu), 952-446-213-3 (pdf)