Tekijä Laaksonen Jouni, Nurmi Juhani (toim.)
Julkaisija Edita ja Metsähallitus, Helsinki ja Vantaa, 2007
Sivut 400 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Oppasta löytyvät perustiedot maamme retkeily- ja ulkoilutarjonnasta, autio- ja varaustuvista sekä retkeilyyn soveltuvista luonnonsuojelualueista. Monine karttoineen ja kuvineen kirja on oiva apu luonto- ja vaellusretkien suunnittelussa ja retkikohteen valinnassa. Tarjolla on monia kohteita lapsiperheille sopivista luontopoluista aina kokeneille kairankiertäjille tarkoitettuihin eräretkeilyreitteihin. Kirjasta saa myös perustietoa retkeilystä, retkeilytaidoista, luonnonsuojelusta sekä retkeilijän ympäristöä säästävästä toiminnasta luonnossa.

Tavoite on, että oppaasta löytyvät kaikki maamme merkittävät retkikohteet riippumatta siitä, ketkä niitä ylläpitävät. Mukaan onkin otettu lukuisia uusia kohteita. Sivumäärä on lisääntynyt noin 50:llä, mutta osa kohteista on silti jouduttu esittelemään aikaisempaa tiiviimmin. Näistä on kerrottu enemmän aikaisemmassa painoksessa tai Luontoon.fi-verkkopalvelussa. Oppaassa on mainittu myös julkaisuja, joista löytyy tarkempia tietoja sekä oppaan kohteista että muista kohteista.

Hakemistoa on täydennetty bussi-symbolilla, joka auttaa löytämään julkisilla kulkuneuvoilla tavoitettavat kohteet. Myös liikuntaesteisille ja muille helppoa luonnossa liikkumista arvostaville sopivat kohteet on merkitty symbolilla.

Painos loppunut
Lisätietoja

5. painos.