Tekijä Aarnio Jouni
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2003
Sivut 49 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 61
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-330-x (painettu), 952-446-331-8 (pdf)