Tekijä Nieminen Inga
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sivut 47 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 118
ISSN-L 1796-2943
ISBN 978-952-446-933-3 (pdf)
Tiivistelmä

Syötteen alueen valikoiduilla päiväreiteillä tehtiin kesällä 2011 kulttuuriperintöinventointeja. Inventoinneissa tarkastettiin vanhat tunnetut kohteet ja etsittiin mahdollisia ennestään tuntemattomia kohteita reiteiltä ja niiden läheisyydestä.

Inventoitaviksi reiteiksi valittiin Ahmankierros, Rytivaaran kierros, Syötteen kierros, Romevaaran huiputus, Pytkyn pyrähdys, Soiperoinen ja Pyhitys. Luontopoluista käytiin läpi Vattukurun ja Kellarilammen luontopolut. Uusia kulttuuriperintökohteita reittien varsilta löytyi noin 40. Tuotteistettaviksi reiteistä valittiin Rytivaaran kierros, Pytkyn Pyrähdys, Pyhitys ja Soiperoinen.

Tuotteistamissuunnitelmassa esitellään reittien varsilla sijaitsevia kulttuuriperintökohteita ja niiden vaatimia kunnostustoimenpiteitä sekä ideoita kohteiden tuotteistamiseen ja esittelyyn kävijöille. Tuotteistamisen tarkoituksena on vahvistaa paikallisen kulttuuriperinnön roolia Syötteen matkailun palvelutarjonnassa. Tuotteistamissuunnitelmassa on myös lista lähteistä, jotka tarjoavat materiaalia Syötteen alueen tuotteistamistyön parissa työskenteleville sekä lista kulttuuriperintöä hyödyntävistä tuoteideoista.