Tekijä Mäkilä Matti, Jonassen Terje, Salmela Jukka
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 22 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 211
ISSN-L 1235-6549
ISBN 978-952-295-088-8 (pdf)
Tiivistelmä

Lapin suojelualueilla suoritettiin kesällä 2013 hyönteiskartoituksia, joissa kerätystä aineistosta määritettiin myös tanhukärpäset (Diptera: Empidoidea, poislukien Dolichopodidae). Kartoituksen tavoitteena oli saada lisätietoa Lapin tanhukärpäslajistosta ja luoda pohjaa vuoden 2020 lajien uhanalaisuuden arvioinnille.

Yhteensä 18 kohteelle sijoitettiin 37 Malaise-pyydystä pääasiassa kosteikkoalueille (mm. soille, puroille ja lähteille). Kohteet olivat Natura-alueita ja muita suojelualueita. Kartoitus aloitettiin kesäkuun alussa ja sitä jatkettiin syyskuun puoliväliin.

Kartoituksessa pyydystettiin yli 4 500 yksilöä 108 lajista. Merkittävimmät lajilöydöt olivat neljä tieteelle uutta lajia ja seitsemän Suomelle uutta lajia. Lisäksi kartoituksessa tehtiin 84 uutta maakuntahavaintoa. Muutama laji havaittiin paljon aiempia havaintoja pohjoisemmilta alueilta.

Lähes kaikilta alueilla tehtiin eliömaakunnille uusia havaintoja tai muita merkittäviä lajihavaintoja. Lajistoltaan monimuotoisimmiksi kohteiksi kartoituksessa osoittautuivat Värriön luonnonpuisto, Törmäoja ja Pallas-Yllästunturin kansallispuisto.