Tekijä Pesonen Markku, Kumpare Teuvo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sivut 6 s.
Kieli
suomi
ISSN-L 0785-5311
Tiivistelmä

Satelliittipaikannus on lyönyt viime vuosina itsensä läpi useilla eri aloilla. Sotilas-, ilmailu- ja merenkulkukäytössä ovat satelliittipaikannukseen perustuvat sovellutukset jo arkipäivää. Laitteita on tämän vuosikymmenen kuluessa kokeiltu myös metsätalouskäytössä, johon onkin kehitetty useita eri käyttösovellutuksia.

Yksinkertaisten GPS-paikantimien hinnat ovat nyt laskeneet niin alas, että ne ovat tulleet esimerkiksi tavallisten retkeilijöiden ja veneilijöiden ulottuville perinteisten suunnistusvälineiden rinnalle. Satelliittipaikantimien hankkimisesta on oltu kiinostuneita myös Metsähallituksen eri tulostoiminnoissa.

Satelliittipaikannuksesta ja sen eri sovelluksista on nykyisellään saatavilla valtava määrä tietoa mitä moninaisimmista lähteistä. Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut laatia ”tarkistuslista” laitteiden hankintaa harkitseville, sekä tuoda esiin joitakin satelliittipaikannuksen käyttöä tukevia sekä sitä tällä hetkellä rajoittavia seikkoja.

Saatavissa painettuna