Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1993
Sivut 46 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 6
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-8148-1 (painettu)
Saatavissa painettuna
Hinta 0 €