Tekijä Korhonen Pirjo, Kumpare Teuvo
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sivut 4 s.
Kieli
suomi
ISSN-L 0785-5311
Tiivistelmä

Hankintahakkuun koneellistaminen on edellyttänyt suhteellisen halpaa maataloustraktoriin perustuvaa hakkuukonetekniikkaa.Vähemmälle huomiolle maataloustraktorisovitteisia laitteita kehitettäessä on jäänyt maanmuokkaus. Maanmittauslaitteet vaativat yleensä vetokoneelta niin paljon voimaa, että maataloustraktorien teho ei riitä perinteisten, raskaiden laitteiden vetämiseen. Maataloustraktorin käyttöä metsätöissä voidaan kuitenkin perustella metsätraktoria edullisemmilla kustannuksilla. Kehittämisyksikkö tutki nelivetoiseen maataloustraktoriin soveltuvan Toimi-laikkurin tuotosta ja työnjälkeä Sodankylän yksikön mailla kesällä 1994.

Sodankylässä laikutettiin pääasiassa kylväen tai luontaisesti uudistettavia kuivahkoja kankaita. Muokkauksessa paljastuneen kivennäismaan osuus oli keskimäärin 13 %. Laikkujen märä vaihteli 600 – 2 000 hehtaaria kohti. Muokkausjäljestä löytyi keskimäärin 2 500 viljelykohtaa hehtaarille, mikä on riittävä määrä ajatellen istutusta. Kylvössä taimikon tavoitetiheus on istutusta korkeampi, ja viljelykohtia tulisi olla 4 000 kappaletta hehtaarilla.

Saatavissa painettuna