Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sivut 24 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Monen suomalaisen haaveena on oma mökki järven rannalla tai tunturin kupeessa. Ennen mökkiä täytyy kuitenkin hankkia tontti. Tontin vuokraaminen Metsähallitukselta on yksi tapa toteuttaa haave lomanviettopaikasta. Toinen tapa on ostaa tontti, jolloin alkaa kiinteistökaupan eri vaiheisiin tutustuminen.

Metsähallituksessa tonttien myyntiä ja vuokrausta harjoittaa Metsähallituksen tulosalue Laatumaa, joka on koonnut tämän tietopaketin lomatontin ostajalle ja vuokraajalle.