Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sivut 2 pp.
Kieli
english
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Toraslammen taival is a challenging mountain biking trail which rewards cyclists with spruce forests and sections with wilderness landscapes. From the haunted open wilderness hut of Toraslampi, the trail takes you along the banks of the foaming Pärjänjoki River and further to the slopes of hills with spruce forests and beard moss.

Lisätietoja

LandofNationalParks