Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2001
Sivut 67 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 60
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-326-1 (painettu), 952-446-327-x (pdf)
Saatavissa painettuna
Hinta 0 €