Tekijä Vuorinen Jouni, Sorakunnas Esko, Högmander Jouko
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 14 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Försvarsmakten lämnar Örö kustfort 31.12.2014, varvid ön överförs till Forststyrelsens förvaltning och införlivas med Skärgårdshavets nationalpark. Örös hundraåriga period som kustfort upphör och den tidigare slutna ön öppnas för allmänheten.

Forststyrelsens mål är att trygga Örös rika kulturarv och skydda den exceptionellt mångformiga naturen genom att utveckla ön till ett attraktivt natur- och kulturresemål som kompletterar Skärgårdshavets nationalparks utbud. En plan för utvecklingen av turismen på Örö har utarbetats och dess huvudpunkter presenteras i detta sammandrag.