Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2012
Sivut 51 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Julkaisu on tehty työkaluksi Syötteen matkailun parissa toimiville. Julkaisusta löyty perustietoa, jonka avulla voi vastata asiakkaiden visaisiin kysymyksiin ja tarjota heille apua. Sivuilta löytyy yleistajuinen tietopaketti, eräänlaisen lyhyt oppimäärä Syötteen alueen luonnon parhaista paikoista, kasveista, eläimistä ja alueen menneisyydestä.