Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sivut 4 s.
Kieli
svenska
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Naturen ger finländarna och Finland livskraft. Forststyrelsens naturtjänster är kända för att sköta nationalparkerna och jakt- och fiskeområdena på statens marker. Den påverkan som vårt arbete har på samhället har på senare år vuxit betydligt.