Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sivut 42 s.
Kieli
suomi
Julkaisusarja
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 65
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-361-x (painettu), 952-446-362-8 (pdf)
Sähköinen julkaisu
Saatavissa painettuna
Hinta 0 €