Tekijä Laurila Ville, Okkkonen Jari
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sivut 31 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Inventointialueelta löytyi viisi historiallisen ajan kohdetta, jotka käsittävät kolmen kalamajan jäänteet, karjamajan jäänteet ja venevalkaman jäänteet. Esihistoriallisen ajan kohteita alueella ei esiinny, koska alue on jääkauden jälkeisen maankohoamisen takia varsin nuorta.

Aluetta on käytetty kalastuksen tukikohtana ja karjan laidunalueena hyvinkin intensiivisesti. Lisäksi heinämaiksi soveliaita soita ja puronvarsia on niitetty karjan talvirehun saamiseksi. Vattajanniemi on Puolustusvoimien harjoitusaluetta, minkä vuoksi alueelta on 1950‐luvulla siirretty pois tai purettu useita kymmeniä vanhaan elinkeinohistoriaan liittyviä rakennuksia. Tämän vuoksi alueelta löytyy perin vähän muinaisjäännöksiä.

Puolustusvoimien toiminta ja siitä syntyneet jäljet on jätetty inventoinnin ulkopuolelle. Samoin pois on jätetty Vattajan pohjoiskärjen uimaranta sekä muut selkeästi modernit rakennelmat ja yksityisten omistamat rakennukset.