Tekijä Kontiokari Heidi, Härkönen Vesa, Holappa Ari, Härkönen Kerttu, Väyrynen Heikki
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 32 s.
Kieli
suomi
Tiivistelmä

Vuorisaari on Hyrynsalmen kunnassa, Hyrynjärvessä sijaitseva maisemaltaan merkittävä saari, joka toimii kuntalaisten lähivirkistysalueena. Saarta käyttävät tukikohtanaan veneilijät, kalastajat ja marjastajat sekä talvisin moottorikelkkailijat ja hiihtäjät. V. 1971 alueelle perustettiin Metsähallituksen omalla päätöksellä Vuorisaaren luonnonhoitometsä, joka nykyisen Metsähallituksen maankäyttöluokituksen mukaan on virkistysmetsä. Metsähallituksen metsätalousalueille perustamat virkistysmetsät ovat ensisijaisesti virkistystarkoituksiin varattuja, usein maisemallisesti erikoisia alueita, joilla on virkistys- tai suojeluarvoja ja joiden hoidossa tulee korostetusti ottaa huomioon virkistyskäyttöä tukevien luonnonpiirteiden säilyminen.

Metsähallituksen suunnitteluperiaatteiden mukaan virkistyskäytön erityisalueille laaditaan tarvittaessa alueen luonteeseen sopiva hoito- ja käyttösuunnitelma, joka ohjaa alueella tapahtuvaa toimintaa ja sen kehittämistä. Tämän hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisesta on kaavamääräys Emäjoen vesistön rantayleiskaavassa (7.9.2004). Suunnitelman laatimisesta on päätetty Metsähallituksen Metsien käytön Kainuun aluetiimin kokouksessa 15.6.2009. Alueelle ei ole aiemmin laadittu eri käyttömuodot kattavaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Sähköinen julkaisu