Tekijä Metsähallitus
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 20 s.
Kieli
suomi
svenska
ISBN 978-952-446-835-0 (painettu), 978-952-446-836-7 (pdf)
Tiivistelmä

Keskellä vuoden 2006 kesähelteitä Unesco julisti Vilnan kokouksessaan kivikkoisen saaristomme koko maailman maailmanperintökohteeksi. Kyläläisten, maanomistajien, tutkijoiden ja viranomaisten tehtäväksi tuli hallinnoida yhteistä perintöämme tulevia sukupolvia silmällä pitäen. Tällä hetkellä maailmanperinnön parissa työskentelee lukuisia henkilöitä, ja usealla eri rintamalla on alkanut tapahtua. Meren kurkun saaristo on Suomen ensimmäinen ja tähän mennessä ainoa luonnonperintökohde, joten valmiiksi tallattuja polkuja ei ole tarjolla. Metsähallitus on perustanut maailmanperintöneuvottelukunnan koordinoimaan yhteistyötahojen toimintaa alueella. Neuvottelukunta on laatinut maailmanperintöalueelle vision sekä hallinto- ja kehityssuunnitelman, joka käsittää kaikkiaan 91 konkreettista toimenpidettä, joilla pyritään suojelemaan maailmanperintöalueen ainutlaatuista geologiaa, upeaa luontoa ja elävää kulttuuria.

Tämä esite on hallinto- ja kehityssuunnitelman lyhennetty versio, jossa on keskitytty maailmanperintöalueen ja sen lähistön asukkaiden kannalta keskeisimpiin seikkoihin. Näin pyritään välittämään lähiseudun asukkaille tärkeimmät tiedot yhteisestä maailmanperinnöstämme.