Tekijä Metsähallitus, Kostamuksen luonnonsuojelualue
Julkaisija Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sivut 36 s.
Kieli
suomi
Vaihtoehtoinen kieli
Tiivistelmä

Ystävyyden luonnonsuojelualueen 20-vuotisjuhlaesite.

Ystävyyden luonnonsuojelualue on ensimmäinen Suomen ja Venäjän rajan yli toimiva puistopari, jossa yhteistyössä hoidetaan ja tutkitaan rajaseudun arvokasta luonto ja tarjotaan samalla tietoa, elämyksiä ja retkeilymahdollisuuksia. Siihen kuuluu Venäjältä 47 500 hehtaarin laajuinen Kostamuksen luonnonpuisto ja Suomesta Kuhmon kaupungin ja osin Suomussalmen kunnan alueelta noin 29 000 hehtaarin suuruinen Ystävyyden puisto, joka koostuu viidestä erillisestä alueesta.

Saatavissa painettuna
Hinta 0 €
Tilaukset ja tiedustelut
Kuhmon luontokeskus Petola (luontoon.fi)