Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2024
Siidolohku 2 s.
Giella
sámegiella
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Bállás-Ylläsduottara álbmotmeahcci lea Suoma goalmmádin stuorimus álbmotmeahcci. Bállás-Ylläsduoddara álbmotmeahci alimus čohkka lea Ballásduoddariid Taivaskero, mii badjána 807 mehtera allodahkii. Davvin duovdagis bárustit njoaiddusin Ovnnesduoddara badjosat, mat hálddašit duottarmáilmmi. Dološmehciid gaskkas badjána duottaráiddu alimus čohkka, Ylläsduottar, mas oassi báhcá juo álbmotmeahcci olggobeallái.

Lassidieđut

Pallas-Yllästunturin kansallispuiston pohjoissaamenkielinen esite.