Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 2 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Pallas-Yllästunturi nationalpark grundades för att skydda storfjällskedjan i Västra Lappland och är Finlands tredje största nationalpark. Taivaskero på Pallastunturi-fjällen är den högsta toppen i Pallas-Yllästunturi nationalpark och ligger på 807 meters höjd över havet. I norr domineras landskapet av de svagt kuperade Ounastunturi-fjällen. Fjällkedjans sydligaste topp, Yllästunturi, reser sig över urskogen och ligger delvis utanför nationalparken.