Dahkki(t) Evokari Viliina, Malmberg Sampsa
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2023
Siidolohku 19 s.
Giella
suomi
Eará giellaveršuvnnat
ISBN 978-952-377-101-7 (pdf)
Čoahkkáigeassu

eetles LIFE -projektissa parannettiin kahdeksan uhanalaisen tai silmälläpidettävän kovakuoriaislajin elinympäristöjä luonnonsuojelualueilla. Luontoprojektissa olemme polttaneet metsiä, tukkineet ojitettujen soiden ojia, lisänneet lahopuuta ja auttaneet haavan taimia kasvamaan. Ne kaikki ovat tehokkaita toimia kovakuoriaisten ja samalla lukemattomien muidenkin metsän asukkaiden hyväksi.

Koska kovakuoriaiset ovat hiljaisia, ne eivät voi kertoa itsestään ja ympäristöstään. Siksi me olemme käyttäneet viestinnän apuna taidetta. Kovakuoriaiset ovat näyttäviä, salaperäisiä ja erikoisia – eli loistavia lähteitä inspiraatiolle.