Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2014
Siidolohku 9 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Ekenäs skärgårds nationalpark sträcker sig från randen av det öppna havet ända in till den inre skärgården. Om Du vill bekanta Dig med naturen i de olika delarna av skärgården kan Du behändigt göra det längs nationalparkens naturstigar. Älgö naturstig, med start från Rödjan, presenterar den inre skärgården.

Lassidieđut

Tammisaaren saariston kansallispuiston Älgön luontopolun esite