Dahkki(t) Juntunen Katja, Isokääntä Outi
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2000
Siidolohku 152 s.
Giella
suomi
русский
Eará giellaveršuvnnat
ISBN 952-446-221-4 (painettu)
Čoahkkáigeassu

Itäisen Kainuun ja Vienan metsä- ja suoluonto on edustava näyte läntisen Euroopan viimeisimpiä luonnontilaisia havumetsiä. Luonto on perimmiltään samanlaista molemmin puolin Suomen ja Venäjän rajaa: tummia havumetsiiä, korpimaita ja aapasoita, aukeita järvenselkiä, erämaajärviä ja -jokia.Kirja antaa maantieteellisen yleiskuvan alueen luonnosta ja sen erityispiirteistä ja valottaa rajaseudun ihmisen suhdetta metsään. Se sisältää myös tärkeimpien suojelualueiden kuvaukset.

Oažžumis prentejuvvon hámis
Haddi 13 €
Diđoštallamat ja diŋgomat
Kuhmo Visitor Centre Petola (nationalparks.fi)
Lassidieđut

Julkaistu myös suomen- ja englanninkielisenä Elimyssalolta Vienansalolle. Wilderness nature on the Kainuu-Viena Karelian border.