Dahkki(t) Ekholm Jukka, Kostet Sirkku, Salonen Hellevi (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 1995
Siidolohku 96 s.
Giella
english
Eará giellaveršuvnnat
ISBN 951-47-9990-9 (painettu)
Preanttus nohkan