Författare Ekholm Jukka, Kostet Sirkku, Salonen Hellevi (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sidantal 94 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
ISBN 951-53-0113-0 (painettu)
Upplagan har utgått