Dahkki(t) Ahlman, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Scouter och Forststyrelsen
Almmustuhtti Ahlman & Metsähallitus, Tampere & Vantaa, 2022
Siidolohku 32 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
ISBN 978-952-65103-2-3 (pdf)
Čoahkkáigeassu

Naturen är en rikedom för oss finländare och en del av vår nationella identitet. Den omgivande naturen skapar unika förhållanden för fysisk aktivitet och vandring. God, smakrik och näringsrik mat är en del av vandrarens välbefinnande.

I denna guide har vi samlat viktig information om friluftsmat och måltider ute i naturen. I guiden har friluftsmat granskats med tanke på hållbarhet och andra effekter, och kunskaperna om näring har fördjupats. En viktig del av guiden utgörs av tips och recept på drycker och mat för olika typer av friluftsaktiviteter.

Lassidieđut

Ursprungligen publicerad 2018. Ändrad för att vara tillgänglig 2022.