Dahkki(t) Björkqvist Niklas, Korhonen Ilkka, Kuokkanen Panu, Vesterinen Pekka
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2007
Siidolohku 28 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Metsähallituksen omilla päätöksillään perustamat ympäristöarvometsät ovat alueita, joiden talouskäyttö jatkuu, mutta sen rinnalle nostetaan luonnon monimuotoisuuden tukeminen toiseksi päätavoitteeksi. Alueiden hoidossa otetaan korostetusti huomioon myös maisema, kulttuuriarvot sekä virkistyskäyttöä ja luontomatkailua edistävien luonnonpiirteiden säilyminen.

Haukkamaan ympäristöarvometsä perustettiin vuonna 1997 ja se sijaitsee Ruoveden ja Kurun kuntien alueella Helvetinjärven kansallispuiston luoteispuolella rajoittuen kansallispuistoon. Alueelle ei ole tehty aiemmin hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Sähköinen julkaisu