Dahkki(t) Metsähallitus, Ympäristöministeriö
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2001
Siidolohku taitelehtinen
Giella
suomi
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Esite hylkeidensuojelualueista. Esitteessä kerrotaan mm., miksi hylkeiden suojelualueita tarvitaan, missä suojelualueet sijaitsevat ja mitä rajoituksia niissä on.

Preanttus nohkan