Dahkki(t) Schulz Hans-Peter
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2010
Siidolohku 3 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Inventoinnissa ei havaittu maanpäällisiä rakenteita. Kaikissa koekuopissa maannos oli häiriintymätön podsoli, poikkeavia värjäymiä tai löytöjä ei havaittu.

Lassidieđut

KMO Kulttuuriperintöinventointihanke