Dahkki(t) Forststyrelsen
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2021
Siidolohku 2 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Kajaneborg byggdes för att trygga den östra gränsen av riket Sverige. Borgen fungerade som garnison och administrativt centrum, men även som fängelse. Borgen sprängdes 1716.