Dahkki(t) Rinkinen Jarmo
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2023
Siidolohku 199 s.
Giella
suomi
Čoahkkáigeassu

Metsähallituksen KIVAA KOHTI – Kuhmon vesireitistöjen selvityshankkeessa laaditun Master Planin tarkoituksena on edistää vesiretkeilyn kehittämistä Kuhmon alueella sijaitsevilla vesiretkeilyreiteillä. Tämä suunnitelma toimii ohjaavana työkaluna alueen kehittämisessä ja hankesuunnittelussa asettaen suunnan tuleville toimenpiteille.

Master Planin keskeinen tavoite on tukea luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kasvua sekä helpottaa oheis- ja ohjelmapalveluiden kehittämistä alueella, ja samalla laajentaa Kuhmon tunnettuutta monipuolisena vesiretkeilykohteena. Kehittämissuunnitelma pyrkii tukemaan kestävän, vastuullisen ja vähähiilisen luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun hallittua kasvua suunnittelualueella.

Suunnitelma keskittyy tunnettuihin lajeihin, kuten melontaan, soutamiseen, sup-lautailuun ja avovesiuintiin. Kalastus ja kalastusmatkailu kulkevat luontevana osana mukana. Suunnitelma on joustava ja avoin myös uusille, vielä tuntemattomille vesiretkeilyaktiviteeteille, joita tulevaisuudessa voi ilmaantua. Tämä lähestymistapa varmistaa, että suunnitelma pysyy ajantasaisena pitkään ja pystyy vastaamaan mahdollisiin tuleviin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin alueen kehittämisessä.

Vesiretkeilyn kehittämisen päämääränä on erityisesti melonnan suosion lisääminen alueella ja siten myös osaltaan alueen kalastusmatkailun kehittymisen tukeminen. Tavoiteltu kasvu perustuu alueen houkuttelevuuden kasvattamiseen niin kotimaisille kuin kansainvälisille vesiretkeilijöille. Tämä saavutetaan parantamalla käyttäjäkokemusta ja reittien käytettävyyttä. Samalla toimenpiteet tukevat paikallisten asukkaiden virkistys- ja liikkumismahdollisuuksien edistämistä ja niistä hyötyvät myös melonta-, kalastus- ym. yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat.

KIVAA KOHTI -hanke on ensimmäinen osa KIVA-hankekokonaisuutta. Tämän Master Planin kuvaamat kehittämistoimet on tarkoitus toteuttaa hankekokonaisuuden seuraavissa vaiheissa KIVA – KUNNOSTUS: Infrastruktuurin kunnostaminen ja KIVA – KEHITTÄMINEN: Tuotteistaminen ja viestintä sekä digitaaliset ja muut markkinointi- ja viestintäkanavat.

Lassidieđut

Liitteet 2–16 sisältävät pääasiassa karttoja, ja liitteet eivät ole saavutettavia.