Dahkki(t) Forststyrelsen
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2014
Siidolohku 3 s.
Giella
svenska
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Säljakten har historiskt varit av stor betydelse för skärgårdsbefolkningen i Kvarken. När kusten vid Bottniska viken koloniserades var sälfångst och fiske förutsättningen för de första fasta bosättningarna. Vid sidan av fisket spelade sälfångsten en viktigt ekonomisk roll.