Dahkki(t) Rantanen Tiia (toim.)
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2006
Siidolohku 87 s.
Giella
suomi
Almmustahttinráiddut
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 56
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-500-0 (painettu), 952-446-501-9 (pdf)
Preanttus nohkan