Dahkki(t) Metsähallitus
Almmustuhtti Metsähallitus, Vantaa, 2017
Siidolohku 12 s.
Giella
suomi
Eará giellaveršuvnnat
Čoahkkáigeassu

Luonnonhoito-LIFE keskittyi parantamaan Suomen lajistollisesti monimuotoisimpien luontotyyppien tilaa Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla suojelualueilla Saaristomereltä Kuusamoon. Hankkeessa hoidettiin vuosina 2011-2016 yhteensä yli 1 000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja muun muassa valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä. Samalla parannettiin näille elinympäristöille tyypillisten, mutta nyt uhanalaisten lajien elinolosuhteita.